Ispis

 ZVUČNIK BROWN TYPE E

Godina: 1928/1930

B.T.H. C3 

Godina: 1926

SALON 

Godina: 1926/1927

SEKTORETTE 

Godina: 19290/1930

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije


 

OEATAG BABY 

Godina: 1926/1927

OEATAG DARLING 

Godina: 1926/1927

BRUNET DUOTONE

Godina: 1926/1927

SUPERTONE

Godina: 1929/1930

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije


 

 
BRUNET TYPE T1

Godina: 1930

  ZVUČNIK PHILIPS 2016

Godina: 1926/1930

  ZVUČNIK PHILIPS

Godina: 1927/1930

 ZVUČNIK

Godina: 1925

opširnije

opširnije

opširnije

(molim informacije)
       
       
ACROPHON 8

Godina: 1930-1932

 ACUSTON

Godina: 1926

GLAZBENA KUTIJA 

Godina: 1880 

ZVUČNIK Ethovox REG 9

Godina:  

opširnije opširnije  opširnije 

opširnije 

     

 

     

 

ZVUČNIK VDFI

Godina: 1930

   

 

opširnije